Помоћно особље

Помоћно особље

Горан Ђорђевић - Ноћни чувар

Горан Ђорђевић

Ноћни чувар

Данијела Тодоровић - Ноћни чувар

Данијела Тодоровић

Ноћни чувар

Дејан Милосављевић - Домар

Дејан Милосављевић

Домар

Ђурђа Цуцкић - Чистач

Ђурђа Цуцкић

Чистач

Жарко Марковић - Ноћни чувар

Жарко Марковић

Ноћни чувар

Живојин Арсић - Чистач

Живојин Арсић

Чистач

Звонимир Стојановић - Ноћни чувар

Звонимир Стојановић

Ноћни чувар

Зорица Гавриловић - Чистач

Зорица Гавриловић

Чистач

Крста Митић - Ноћни чувар

Крста Митић

Ноћни чувар

Небојша Панајотовић - Чистач

Небојша Панајотовић

Чистач

Невзат Агуши - Чистач

Невзат Агуши

Чистач

Негован Стојановић - Ложач

Негован Стојановић

Ложач

Ненад Антић - Чистач

Ненад Антић

Чистач

Ненад Гавриловић - Ноћни чувар и ложач

Ненад Гавриловић

Ноћни чувар и ложач

Ненад Ристић - Ноћни чувар

Ненад Ристић

Ноћни чувар

Ремзије Демири - Чистач

Ремзије Демири

Чистач

Славица Ризић - Чистач

Славица Ризић

Чистач

Славунка Јовановић - Чистач

Славунка Јовановић

Чистач

Слободан Јовановић - Чистач

Слободан Јовановић

Чистач

Слободан Максимовић - Ноћни чувар

Слободан Максимовић

Ноћни чувар

Сретен Тасић - Ноћни чувар

Сретен Тасић

Ноћни чувар

Стојан Ристић - Чистач

Стојан Ристић

Чистач

Трајко Станковић - Ноћни чувар

Трајко Станковић

Ноћни чувар

Дејан Милосављевић

Дејан Милосављевић

Домар


Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 18
Стојан Ристић

Стојан Ристић

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 43
Трајко Станковић

Трајко Станковић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 38
Звонимир Стојановић

Звонимир Стојановић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 39
Жарко Марковић

Жарко Марковић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 32
Крста Митић

Крста Митић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 41
Сретен Тасић

Сретен Тасић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 18
Небојша Панајотовић

Небојша Панајотовић

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 23
Славунка Јовановић

Славунка Јовановић

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 16
Славица Ризић

Славица Ризић

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 17
Ненад Гавриловић

Ненад Гавриловић

Ноћни чувар и ложач


Степен стручне спреме: III
Радни стаж: 31
Слободан Јовановић

Слободан Јовановић

Чистач


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 5
Негован Стојановић

Негован Стојановић

Ложач


Степен стручне спреме: III
Радни стаж: 5
Зорица Гавриловић

Зорица Гавриловић

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 16
Ремзије Демири

Ремзије Демири

Чистач


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 13
Невзат Агуши

Невзат Агуши

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 35
Ђурђа Цуцкић

Ђурђа Цуцкић

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 18
Данијела Тодоровић

Данијела Тодоровић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 3
Горан Ђорђевић

Горан Ђорђевић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 3
Ненад Антић

Ненад Антић

Чистач


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 32
Живојин Арсић

Живојин Арсић

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 24
Слободан Максимовић

Слободан Максимовић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 1
Ненад Ристић

Ненад Ристић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 1