Помоћно особље

Помоћно особље

Ана Гавриловић - Ноћни чувар

Ана Гавриловић

Ноћни чувар

Бисерка Митић - Ноћни чувар

Бисерка Митић

Ноћни чувар

Бобан Савић - Ноћни чувар

Бобан Савић

Ноћни чувар

Божидар Станковић - Ноћни чувар

Божидар Станковић

Ноћни чувар

Бојан Ристић - Домар / мајстор одржавања

Бојан Ристић

Домар / мајстор одржавања

Горан Васић - Ноћни чувар

Горан Васић

Ноћни чувар

Горан Ђорђевић - Ноћни чувар

Горан Ђорђевић

Ноћни чувар

Данијела Тодоровић - Ноћни чувар

Данијела Тодоровић

Ноћни чувар

Дејан Милосављевић - Домар / мајстор одржавања

Дејан Милосављевић

Домар / мајстор одржавања

Ђорђе Коцомановић - Ноћни чувар

Ђорђе Коцомановић

Ноћни чувар

Ђурђа Цуцкић - Чистачица

Ђурђа Цуцкић

Чистачица

Жарко Марковић - Ноћни чувар

Жарко Марковић

Ноћни чувар

Живојин Арсић - Чистач

Живојин Арсић

Чистач

Звонимир Стојановић - Ноћни чувар

Звонимир Стојановић

Ноћни чувар

Зорица Гавриловић - Чистачица

Зорица Гавриловић

Чистачица

Иван Фремић - Ноћни чувар

Иван Фремић

Ноћни чувар

Иван Фремић - Ноћни чувар

Иван Фремић

Ноћни чувар

Ивана Максимовић - Ноћни чувар

Ивана Максимовић

Ноћни чувар

Јасмина Јовановић - Чистачица

Јасмина Јовановић

Чистачица

Јелена Митић - Ноћни чувар

Јелена Митић

Ноћни чувар

Лидија Стојановић - Чистачица

Лидија Стојановић

Чистачица

Милена Станојковић - Чистачица

Милена Станојковић

Чистачица

Милош Стојановић - Ноћни чувар

Милош Стојановић

Ноћни чувар

Милош Цветковић - Домар / мајстор одржавања

Милош Цветковић

Домар / мајстор одржавања

Небојша Панајотовић - Ноћни чувар

Небојша Панајотовић

Ноћни чувар

Негован Стојановић - Ложач и ноћни чувар

Негован Стојановић

Ложач и ноћни чувар

Ненад Антић - Ложач

Ненад Антић

Ложач

Ненад Гавриловић - Ноћни чувар и ложач

Ненад Гавриловић

Ноћни чувар и ложач

Ненад Ристић - Ноћни чувар

Ненад Ристић

Ноћни чувар

Ненад Филиповић - Домар / мајстор одржавања

Ненад Филиповић

Домар / мајстор одржавања

Предраг Гавриловић - Ноћни чувар

Предраг Гавриловић

Ноћни чувар

Радица Јаћимовић - Ноћни чувар

Радица Јаћимовић

Ноћни чувар

Ремзије Демири - Чистачица и ноћни чувар

Ремзије Демири

Чистачица и ноћни чувар

Славица Ризић - Чистачица

Славица Ризић

Чистачица

Славунка Јовановић - Чистачица

Славунка Јовановић

Чистачица

Слободан Јовановић - Чистач

Слободан Јовановић

Чистач

Слободан Максимовић - Ноћни чувар

Слободан Максимовић

Ноћни чувар

Срђан Тасић - Ноћни чувар

Срђан Тасић

Ноћни чувар

Сретен Тасић - Ноћни чувар

Сретен Тасић

Ноћни чувар

Стефан Ристић - Домар / мајстор одржавања

Стефан Ристић

Домар / мајстор одржавања

Стојан Ристић - Чистач

Стојан Ристић

Чистач

Трајко Станковић - Ноћни чувар

Трајко Станковић

Ноћни чувар

Џељиљи Маркизе - Ноћни чувар

Џељиљи Маркизе

Ноћни чувар

Стојан Ристић

Стојан Ристић

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 43
Трајко Станковић

Трајко Станковић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 37
Звонимир Стојановић

Звонимир Стојановић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 40
Жарко Марковић

Жарко Марковић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 36
Сретен Тасић

Сретен Тасић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 18
Небојша Панајотовић

Небојша Панајотовић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 31
Славунка Јовановић

Славунка Јовановић

Чистачица


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 17
Славица Ризић

Славица Ризић

Чистачица


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 18
Ненад Гавриловић

Ненад Гавриловић

Ноћни чувар и ложач


Степен стручне спреме: III
Радни стаж: 33
Негован Стојановић

Негован Стојановић

Ложач и ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 6
Слободан Јовановић

Слободан Јовановић

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 6
Зорица Гавриловић

Зорица Гавриловић

Чистачица


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 17
Ремзије Демири

Ремзије Демири

Чистачица и ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 14
Ђурђа Цуцкић

Ђурђа Цуцкић

Чистачица


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 19
Ненад Антић

Ненад Антић

Ложач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 32
Живојин Арсић

Живојин Арсић

Чистач


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 22
Дејан Милосављевић

Дејан Милосављевић

Домар / мајстор одржавања


Степен стручне спреме: III
Радни стаж: 20
Божидар Станковић

Божидар Станковић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 2
Слободан Максимовић

Слободан Максимовић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 3
Ненад Ристић

Ненад Ристић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 2
Џељиљи Маркизе

Џељиљи Маркизе

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 2
Предраг Гавриловић

Предраг Гавриловић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 2
Бобан Савић

Бобан Савић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 2
Милош Стојановић

Милош Стојановић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 3
Горан Ђорђевић

Горан Ђорђевић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 3
Данијела Тодоровић

Данијела Тодоровић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 3
Горан Васић

Горан Васић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 1
Ђорђе Коцомановић

Ђорђе Коцомановић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 3
Бисерка Митић

Бисерка Митић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 1
Иван Фремић

Иван Фремић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 1
Радица Јаћимовић

Радица Јаћимовић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 1
Ана Гавриловић

Ана Гавриловић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 1
Стефан Ристић

Стефан Ристић

Домар / мајстор одржавања


Степен стручне спреме: III
Радни стаж: 1
Бојан Ристић

Бојан Ристић

Домар / мајстор одржавања


Степен стручне спреме: III
Радни стаж: 1
Милош Цветковић

Милош Цветковић

Домар / мајстор одржавања


Степен стручне спреме: III
Радни стаж: 1
Ненад Филиповић

Ненад Филиповић

Домар / мајстор одржавања


Степен стручне спреме: III
Радни стаж: 1
Јасмина Јовановић

Јасмина Јовановић

Чистачица


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 1
Лидија Стојановић

Лидија Стојановић

Чистачица


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 1
Милена Станојковић

Милена Станојковић

Чистачица


Степен стручне спреме: I
Радни стаж: 1
Срђан Тасић

Срђан Тасић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 0
Иван Фремић

Иван Фремић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 0
Ивана Максимовић

Ивана Максимовић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 0
Јелена Митић

Јелена Митић

Ноћни чувар


Степен стручне спреме: II
Радни стаж: 0