Наставно особље

Наставно особље

Александар Маринковић - Наставник хемије

Александар Маринковић

Наставник хемије

Александар Стајковић - Наставник математике

Александар Стајковић

Наставник математике

Александар Шошић - Наставник физичког и здравственог васпитања

Александар Шошић

Наставник физичког и здравственог васпитања

Александра Савић - Наставник биологије

Александра Савић

Наставник биологије

Александра Станковић - Наставник цртања, сликања и вајања

Александра Станковић

Наставник цртања, сликања и вајања

Алтана Синани - Васпитач

Алтана Синани

Васпитач

Аница Јовановић - Наставник чувара природе

Аница Јовановић

Наставник чувара природе

Благоје Стајић - Наставник хемије

Благоје Стајић

Наставник хемије

Бобан Станковић - Наставник информатике и рачунарства; наставник математике

Бобан Станковић

Наставник информатике и рачунарства; наставник математике

Бојан Максимовић - Наставник географије

Бојан Максимовић

Наставник географије

Бојан Савић - Учитељ

Бојан Савић

Учитељ

Бојана Ивановић - Наставник историје

Бојана Ивановић

Наставник историје

Бојана Москић - Наставник верске наставе

Бојана Москић

Наставник верске наставе

Будимка Живић - Наставник српског језика и књижевности

Будимка Живић

Наставник српског језика и књижевности

Велибор Станојевић - Наставник технике и технологије

Велибор Станојевић

Наставник технике и технологије

Виолета Николић - Наставник хемије

Виолета Николић

Наставник хемије

Вукан Томић - Наставник физичког и здравственог васпитања

Вукан Томић

Наставник физичког и здравственог васпитања

Горан Михајловић - Наставник ликовне културе

Горан Михајловић

Наставник ликовне културе

Горан Новићевић - Наставник енглеског језика

Горан Новићевић

Наставник енглеског језика

Горан Савић - Наставник руског језика

Горан Савић

Наставник руског језика

Горан Станковић - Наставник енглеског језика

Горан Станковић

Наставник енглеског језика

Гордана Китановић - Васпитач

Гордана Китановић

Васпитач

Гордана Павић - Васпитач

Гордана Павић

Васпитач

Данијела Николић - Учитељ

Данијела Николић

Учитељ

Дејан Петровић - Наставник математике

Дејан Петровић

Наставник математике

Дејан Станојевић - Наставник биологије

Дејан Станојевић

Наставник биологије

Добривоје Јаћимовић - Наставник математике

Добривоје Јаћимовић

Наставник математике

Драган Савић - Наставник српског језика и књижевности

Драган Савић

Наставник српског језика и књижевности

Драган Станковић - Наставник историје; наставник чувари природе; наставник грађанског васпитања

Драган Станковић

Наставник историје; наставник чувари природе; наставник грађанског васпитања

Драгана Јевтић - Наставник руског језика

Драгана Јевтић

Наставник руског језика

Драгана Митић - Наставник енглеског језика

Драгана Митић

Наставник енглеског језика

Драгана Петковић-Симијоновић - Наставник српског језика и књижевности

Драгана Петковић-Симијоновић

Наставник српског језика и књижевности

Драгица Станковић - Васпитач

Драгица Станковић

Васпитач

Драгиша Џаклић - Наставник музичке културе

Драгиша Џаклић

Наставник музичке културе

Душан Савић - Наставник физике

Душан Савић

Наставник физике

Душан Трајковић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Душан Трајковић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Ђурђина Симић - Наставник биологије

Ђурђина Симић

Наставник биологије

Жаклина Милић - Наставник српског језика и књижевности

Жаклина Милић

Наставник српског језика и књижевности

Живана Васић - Наставник музичке културе

Живана Васић

Наставник музичке културе

Зоран Аксић - Наставник историје

Зоран Аксић

Наставник историје

Зоран Ковачевић - Наставник верске наставе

Зоран Ковачевић

Наставник верске наставе

Зорица Димић - Учитељ

Зорица Димић

Учитељ

Зорица Перић - Васпитач

Зорица Перић

Васпитач

Зорица Стојановић - Учитељ

Зорица Стојановић

Учитељ

Иван В. Денић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Иван В. Денић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Иван Ж. Денић - Наставник технике и технологије

Иван Ж. Денић

Наставник технике и технологије

Ивана Станковић - Наставник ликовне културе

Ивана Станковић

Наставник ликовне културе

Ивица Аксић - Наставник географије

Ивица Аксић

Наставник географије

Јасмина Арсић - Наставник хемије

Јасмина Арсић

Наставник хемије

Јасмина Савић - Наставник руског језика

Јасмина Савић

Наставник руског језика

Јелена Керић - Наставник руског језика

Јелена Керић

Наставник руског језика

Јелена Мирковић - Наставник математике

Јелена Мирковић

Наставник математике

Јелена Пауновић - Наставник ликовне културе

Јелена Пауновић

Наставник ликовне културе

Јелена Станковић - Учитељ

Јелена Станковић

Учитељ

Јована Филиповић - Наставник грађанског васпитања

Јована Филиповић

Наставник грађанског васпитања

Косовка Пауновић - Наставник хемије

Косовка Пауновић

Наставник хемије

Лазар Аритоновић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Лазар Аритоновић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Лазар Митић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Лазар Митић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Лидија Костић-Филић - Наставник историје

Лидија Костић-Филић

Наставник историје

Љиљана Цуцкић - Васпитач

Љиљана Цуцкић

Васпитач

Љубинка Живковић - Наставник српског језика и књижевности

Љубинка Живковић

Наставник српског језика и књижевности

Маја Станковић - Наставник географије

Маја Станковић

Наставник географије

Марија Богдановић - Наставник српског језика и књижевности

Марија Богдановић

Наставник српског језика и књижевности

Марија Максимовић - Учитељ

Марија Максимовић

Учитељ

Марија Марјановић - Наставник руског језика

Марија Марјановић

Наставник руског језика

Марија Митровић - Наставник математике, наставник технике и технологије

Марија Митровић

Наставник математике, наставник технике и технологије

Марија Нојић - Наставник енглеског језика

Марија Нојић

Наставник енглеског језика

Марија Станковић - Наставник српског језика и књижевности

Марија Станковић

Наставник српског језика и књижевности

Марина Стојановић - Настанвиик грађанског васпитања

Марина Стојановић

Настанвиик грађанског васпитања

Марко Денић - Наставник физике

Марко Денић

Наставник физике

Марко Јовановић - Наставник српског језика и књижевности

Марко Јовановић

Наставник српског језика и књижевности

Марко Милосављевић - Наставник историје, наставник ликовне културе

Марко Милосављевић

Наставник историје, наставник ликовне културе

Марко Петровић - Наставник физике

Марко Петровић

Наставник физике

Марко Симић - Наставник технике и технологије

Марко Симић

Наставник технике и технологије

Марко Станковић - Наставник ликовне културе

Марко Станковић

Наставник ликовне културе

Милан Трајић - Наставник физичког и здравственог васпитања

Милан Трајић

Наставник физичког и здравственог васпитања

Милена Аврамовић - Учитељ

Милена Аврамовић

Учитељ

Милена Ђорђевић - Учитељ

Милена Ђорђевић

Учитељ

Милена Јовић Савић - Наставник биологије

Милена Јовић Савић

Наставник биологије

Милица Дејковић - Учитељ

Милица Дејковић

Учитељ

Милица Ивановић - Наставник енглеског језика

Милица Ивановић

Наставник енглеског језика

Милован Митић - Учитељ

Милован Митић

Учитељ

Милоје Весић - Наставник српског језика и књижевности

Милоје Весић

Наставник српског језика и књижевности

Милош Ђурић - Наставник верске наставе

Милош Ђурић

Наставник верске наставе

Милош Ј. Станковић - Наставник информатике и рачунарства

Милош Ј. Станковић

Наставник информатике и рачунарства

Милош Митровић - Наставник физике

Милош Митровић

Наставник физике

Милош Михајловић - Учитељ

Милош Михајловић

Учитељ

Милош Н. Станковић - Наставник математике

Милош Н. Станковић

Наставник математике

Милош С. Станковић - Наставник енглеског језика

Милош С. Станковић

Наставник енглеског језика

Милош Стојановић - Наставник биологије

Милош Стојановић

Наставник биологије

Милош Трајковић - Наставник математике

Милош Трајковић

Наставник математике

Милуника Џаклић - Наставник музичке културе

Милуника Џаклић

Наставник музичке културе

Миодраг Аксић - Наставник математике

Миодраг Аксић

Наставник математике

Миодраг Станковић - Учитељ

Миодраг Станковић

Учитељ

Немања Ковачевић - Наставник руског језика

Немања Ковачевић

Наставник руског језика

Ненад Арсић - Наставник технике и технологије

Ненад Арсић

Наставник технике и технологије

Перица Јовић - Наставник технике и технологије

Перица Јовић

Наставник технике и технологије

Предраг Костић - Наставник географије

Предраг Костић

Наставник географије

Радојица Станковић - Наставник предузетништва

Радојица Станковић

Наставник предузетништва

Ружа Марковић - Учитељ

Ружа Марковић

Учитељ

Сермина Демири - Наставник ромског језика

Сермина Демири

Наставник ромског језика

Силвана Петровић - Наставник руског језика; наставник информатике и рачунарства

Силвана Петровић

Наставник руског језика; наставник информатике и рачунарства

Слађан Јаћимовић - Наставник географије

Слађан Јаћимовић

Наставник географије

Слободан Ђокић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Слободан Ђокић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Слободан Максимовић - Наставник руског језика

Слободан Максимовић

Наставник руског језика

Слободан Митић - Наставник технике и технологије

Слободан Митић

Наставник технике и технологије

Снежана Ковачевић - Наставник руског језика

Снежана Ковачевић

Наставник руског језика

Снежана Максимовић - Учитељ

Снежана Максимовић

Учитељ

Снежана Стевић - Наставник грађанског васпитања

Снежана Стевић

Наставник грађанског васпитања

Соња Јовчић - Наставник математике

Соња Јовчић

Наставник математике

Стефан Ковачевић - Наставник биологије

Стефан Ковачевић

Наставник биологије

Стефан Станојковић - Наставник грађанског васпитања

Стефан Станојковић

Наставник грађанског васпитања

Сулејман Сулејмани - Наставник ромског језика

Сулејман Сулејмани

Наставник ромског језика

Татјана Бујић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Татјана Бујић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Татјана Милосављевић - Наставник руског језика

Татјана Милосављевић

Наставник руског језика

Туркијан Круезију - Наставник ромског језика

Туркијан Круезију

Наставник ромског језика

Хусније Ћерими - Васпитач

Хусније Ћерими

Васпитач

Цветко Станојевић - Наставник енглеског језика

Цветко Станојевић

Наставник енглеског језика

Љиљана Цуцкић

Љиљана Цуцкић

Васпитач


Врста стручне спреме: Специјалиста струковни васпитач
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 34
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драгица Станковић

Драгица Станковић

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 21
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Гордана Павић

Гордана Павић

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 32
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зорица Перић

Зорица Перић

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 38
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Хусније Ћерими

Хусније Ћерими

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 17
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Алтана Синани

Алтана Синани

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 38
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Татјана Милосављевић

Татјана Милосављевић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Васпитач предшколских установа
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 9
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Гордана Китановић

Гордана Китановић

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Бојан Савић

Бојан Савић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 16
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Данијела Николић

Данијела Николић

Учитељ


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 22
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зорица Стојановић

Зорица Стојановић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 14
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Јелена Станковић

Јелена Станковић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марија Максимовић

Марија Максимовић

Учитељ


Врста стручне спреме: Дипломирани учитељ
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 2
Лиценца: Не
Милена Аврамовић

Милена Аврамовић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 2
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милена Ђорђевић

Милена Ђорђевић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 10
Лиценца: Не
Милица Дејковић

Милица Дејковић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 6
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милован Митић

Милован Митић

Учитељ


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 37
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зорица Димић

Зорица Димић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Да
Милош Михајловић

Милош Михајловић

Учитељ


Врста стручне спреме: Дипломирани учитељ
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Миодраг Станковић

Миодраг Станковић

Учитељ


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 37
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ружа Марковић

Ружа Марковић

Учитељ


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 40
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Снежана Максимовић

Снежана Максимовић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 32
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драгана Петковић-Симијоновић

Драгана Петковић-Симијоновић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Дипломирани професор српског језика и књижњвности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 12
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марија Станковић

Марија Станковић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Дипломирани професор српског језика и књижњвности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 8
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Љубинка Живковић

Љубинка Живковић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Дипломирани професор српског језика и књижњвности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 15
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Жаклина Милић

Жаклина Милић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 20
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милоје Весић

Милоје Весић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Наставник српског језика и књижевности
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 35
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марија Богдановић

Марија Богдановић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Професор српске књижњвности и језика
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Марко Јовановић

Марко Јовановић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Мастер професор језика и књижњвности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 7
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драган Савић

Драган Савић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 35
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Будимка Живић

Будимка Живић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 42
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Цветко Станојевић

Цветко Станојевић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Професор енглеског језика
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 36
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Горан Станковић

Горан Станковић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Професор енглеског језика
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 12
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марија Нојић

Марија Нојић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Наставник енглеског језика
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Милица Ивановић

Милица Ивановић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Гимназија
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Горан Новићевић

Горан Новићевић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Професор енглеског језика
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 16
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош С. Станковић

Милош С. Станковић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Професор енглеског језика
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 4
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драгана Митић

Драгана Митић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Мастер професор енглеског језика и књижевности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Лидија Костић-Филић

Лидија Костић-Филић

Наставник историје


Врста стручне спреме: Дипломирани историчар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 6
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Бојана Ивановић

Бојана Ивановић

Наставник историје


Врста стручне спреме: Дипломирани историчар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 8
Лиценца: Да
Марко Милосављевић

Марко Милосављевић

Наставник историје, наставник ликовне културе


Врста стручне спреме: Мастер историчар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 2
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зоран Аксић

Зоран Аксић

Наставник историје


Врста стручне спреме: Дипломирани историчар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 10
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драган Станковић

Драган Станковић

Наставник историје; наставник чувари природе; наставник грађанског васпитања


Врста стручне спреме: Дипломирани историчар
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 2
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Маја Станковић

Маја Станковић

Наставник географије


Врста стручне спреме: Дипломирани географ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Слађан Јаћимовић

Слађан Јаћимовић

Наставник географије


Врста стручне спреме: Дипломирани географ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 8
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Предраг Костић

Предраг Костић

Наставник географије


Врста стручне спреме: Дипломирани географ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 8
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Бојан Максимовић

Бојан Максимовић

Наставник географије


Врста стручне спреме: Дипломирани географ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 17
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ивица Аксић

Ивица Аксић

Наставник географије


Врста стручне спреме: Дипломирани географ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 12
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Дејан Станојевић

Дејан Станојевић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Дипломирани биолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 12
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош Стојановић

Милош Стојановић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Мастер биолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Да
Александра Савић

Александра Савић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Мастер биолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Стефан Ковачевић

Стефан Ковачевић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Дипломирани биолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 8
Лиценца: Не
Ђурђина Симић

Ђурђина Симић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Мастер биолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Соња Јовчић

Соња Јовчић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Наставник математике
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 32
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош Н. Станковић

Милош Н. Станковић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Дипломирани економиста
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 13
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Јелена Мирковић

Јелена Мирковић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Мастер математичар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 4
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марија Митровић

Марија Митровић

Наставник математике, наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 12
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Миодраг Аксић

Миодраг Аксић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Дипломирани инжењер електротехнике
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош Трајковић

Милош Трајковић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Дипломирани информатичар
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 6
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Добривоје Јаћимовић

Добривоје Јаћимовић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Виша машинска
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 34
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Александар Стајковић

Александар Стајковић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Дипломирани економиста
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 2
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Дејан Петровић

Дејан Петровић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 3
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Бобан Станковић

Бобан Станковић

Наставник информатике и рачунарства; наставник математике


Врста стручне спреме: Мастер информатичар; мастер инжењер информационих технологија; Мастер информатичар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 16
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош Ј. Станковић

Милош Ј. Станковић

Наставник информатике и рачунарства


Врста стручне спреме: Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 14
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Велибор Станојевић

Велибор Станојевић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Професор техничког образовања
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 16
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марко Симић

Марко Симић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Дипломирани инжењер електротехнике
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 4
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Перица Јовић

Перица Јовић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Професор техничког образовања
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 17
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ненад Арсић

Ненад Арсић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Инжењер машинства
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 38
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Иван Ж. Денић

Иван Ж. Денић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Професор техничког образовања
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 14
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Слободан Митић

Слободан Митић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Мастер инжењер електротехнике
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Марко Станковић

Марко Станковић

Наставник ликовне културе


Врста стручне спреме: Дипломирани графички дизајнер
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 6
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Горан Михајловић

Горан Михајловић

Наставник ликовне културе


Врста стручне спреме: Мастер ликовни уметник
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 18
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Јелена Пауновић

Јелена Пауновић

Наставник ликовне културе


Врста стручне спреме: Струковни васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Драгиша Џаклић

Драгиша Џаклић

Наставник музичке културе


Врста стручне спреме: Дипломирани музички педагог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 20
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милуника Џаклић

Милуника Џаклић

Наставник музичке културе


Врста стручне спреме: Дипломирани музички педагог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 22
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Живана Васић

Живана Васић

Наставник музичке културе


Врста стручне спреме: Васпитач предшколских установа
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 13
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Душан Трајковић

Душан Трајковић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 7
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Слободан Ђокић

Слободан Ђокић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 3
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Лазар Митић

Лазар Митић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Мастер професор физичког васпитања
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 4
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милан Трајић

Милан Трајић

Наставник физичког и здравственог васпитања


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 13
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Александар Шошић

Александар Шошић

Наставник физичког и здравственог васпитања


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Иван В. Денић

Иван В. Денић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 13
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Татјана Бујић

Татјана Бујић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Лазар Аритоновић

Лазар Аритоновић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 9
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Вукан Томић

Вукан Томић

Наставник физичког и здравственог васпитања


Врста стручне спреме: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Милош Митровић

Милош Митровић

Наставник физике


Врста стручне спреме: Дипломирани професор физике
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 8
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Душан Савић

Душан Савић

Наставник физике


Врста стручне спреме: Дипломирани професор физике
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 9
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марко Денић

Марко Денић

Наставник физике


Врста стручне спреме: Дипломирани
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 6
Лиценца: Не
Марко Петровић

Марко Петровић

Наставник физике


Врста стручне спреме: Мастер машинства
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Косовка Пауновић

Косовка Пауновић

Наставник хемије


Врста стручне спреме: Дипломирани хемичар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 20
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милена Јовић Савић

Милена Јовић Савић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Стоматолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 6
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Александар Маринковић

Александар Маринковић

Наставник хемије


Врста стручне спреме: Дипломирани хемичар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 19
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Благоје Стајић

Благоје Стајић

Наставник хемије


Врста стручне спреме: Дипломирани хемичар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Да
Јасмина Арсић

Јасмина Арсић

Наставник хемије


Врста стручне спреме: Мастер хемичар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 7
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Виолета Николић

Виолета Николић

Наставник хемије


Врста стручне спреме: Гимназија
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Зоран Ковачевић

Зоран Ковачевић

Наставник верске наставе


Врста стручне спреме: Диплома Богословије
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 16
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Бојана Москић

Бојана Москић

Наставник верске наставе


Врста стручне спреме: Дипломирани психолог
Степен стручне спреме:
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Милош Ђурић

Милош Ђурић

Наставник верске наставе


Врста стручне спреме: Богослов
Степен стручне спреме: V
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Снежана Стевић

Снежана Стевић

Наставник грађанског васпитања


Врста стручне спреме: Дипломирани педагог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 13
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марина Стојановић

Марина Стојановић

Настанвиик грађанског васпитања


Врста стручне спреме: Специјалистичке студије васпитача
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 2
Лиценца: Не
Јована Филиповић

Јована Филиповић

Наставник грађанског васпитања


Врста стручне спреме: Дипломирани педагог
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Стефан Станојковић

Стефан Станојковић

Наставник грађанског васпитања


Врста стручне спреме: Гимназија
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марија Марјановић

Марија Марјановић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Мастер професор језика и књижевности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 7
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Слободан Максимовић

Слободан Максимовић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Мастер професор језика и књижевности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Драгана Јевтић

Драгана Јевтић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Дипломирани економиста
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 18
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Немања Ковачевић

Немања Ковачевић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Средња гимназија
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 4
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Горан Савић

Горан Савић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Виша пословна школа
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 13
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Јасмина Савић

Јасмина Савић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Струковни васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 14
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Силвана Петровић

Силвана Петровић

Наставник руског језика; наставник информатике и рачунарства


Врста стручне спреме: Дипломирани економиста
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 8
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Јелена Керић

Јелена Керић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Гимназија
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Снежана Ковачевић

Снежана Ковачевић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Дипломирани економиста
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Ивана Станковић

Ивана Станковић

Наставник ликовне културе


Врста стручне спреме: Дипломирани педагог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 7
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сулејман Сулејмани

Сулејман Сулејмани

Наставник ромског језика


Врста стручне спреме: Пољопривредни техничар
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 35
Лиценца: Не
Туркијан Круезију

Туркијан Круезију

Наставник ромског језика


Врста стручне спреме: Пољопривредни техничар
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 13
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сермина Демири

Сермина Демири

Наставник ромског језика


Врста стручне спреме: Медицинска школа - техничар
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Александра Станковић

Александра Станковић

Наставник цртања, сликања и вајања


Врста стручне спреме: Специјалистичке студије васпитача
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Аница Јовановић

Аница Јовановић

Наставник чувара природе


Врста стручне спреме: Специјалистичке студије васпитача
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 2
Лиценца: Не
Радојица Станковић

Радојица Станковић

Наставник предузетништва


Врста стручне спреме: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 1
Лиценца: Не