Наставно особље

Наставно особље

Александар Маринковић - Наставник хемије

Александар Маринковић

Наставник хемије

Александар Стајковић - Наставник математике

Александар Стајковић

Наставник математике

Александра Савић - Наставник биологије

Александра Савић

Наставник биологије

Алтана Синани - Васпитач

Алтана Синани

Васпитач

Бобан Станковић - Наставник технике и технологије; наставник информатике и рачунарства

Бобан Станковић

Наставник технике и технологије; наставник информатике и рачунарства

Бојан Максимовић - Наставник географије

Бојан Максимовић

Наставник географије

Бојан Савић - Учитељ

Бојан Савић

Учитељ

Бојана Москић - Наставник верске наставе

Бојана Москић

Наставник верске наставе

Бојана Перић - Наставник историје

Бојана Перић

Наставник историје

Будимка Живић - Наставник српског језика и књижевности; наставник ликовне културе

Будимка Живић

Наставник српског језика и књижевности; наставник ликовне културе

Велибор Станојевић - Наставник технике и технологије

Велибор Станојевић

Наставник технике и технологије

Вукан Томић - Наставник физичког и здравственог васпитања

Вукан Томић

Наставник физичког и здравственог васпитања

Горан Михајловић - Наставник ликовне културе

Горан Михајловић

Наставник ликовне културе

Горан Новићевић - Наставник енглеског језика

Горан Новићевић

Наставник енглеског језика

Горан Савић - Наставник руског језика

Горан Савић

Наставник руског језика

Горан Станковић - Наставник енглеског језика

Горан Станковић

Наставник енглеског језика

Гордана Китановић - Васпитач

Гордана Китановић

Васпитач

Гордана Павић - Васпитач

Гордана Павић

Васпитач

Далибор Којић - Наставник верске наставе

Далибор Којић

Наставник верске наставе

Данијела Николић - Учитељ

Данијела Николић

Учитељ

Дејан Петровић - Наставник математике

Дејан Петровић

Наставник математике

Дејан Станојевић - Наставник биологије

Дејан Станојевић

Наставник биологије

Добривоје Јаћимовић - Наставник математике

Добривоје Јаћимовић

Наставник математике

Драган Јовановић - Наставник историје

Драган Јовановић

Наставник историје

Драган Савић - Наставник српског језика и књижевности

Драган Савић

Наставник српског језика и књижевности

Драган Станковић - Наставник историје; наставник чувари природе; наставник грађанског васпитања

Драган Станковић

Наставник историје; наставник чувари природе; наставник грађанског васпитања

Драгана Јевтић - Наставник руског језика

Драгана Јевтић

Наставник руског језика

Драгана Петковић-Симијоновић - Наставник српског језика и књижевности

Драгана Петковић-Симијоновић

Наставник српског језика и књижевности

Драгица Станковић - Васпитач

Драгица Станковић

Васпитач

Драгиша Џаклић - Наставник музичке културе

Драгиша Џаклић

Наставник музичке културе

Душан Аврамовић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Душан Аврамовић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Душан Савић - Наставник физике

Душан Савић

Наставник физике

Душан Трајковић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Душан Трајковић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Жаклина Милић - Наставник српског језика и књижевности

Жаклина Милић

Наставник српског језика и књижевности

Живана Васић - Наставник музичке културе

Живана Васић

Наставник музичке културе

Звонимир Ђокић - Наставник технике и технологије

Звонимир Ђокић

Наставник технике и технологије

Зоран Аксић - Наставник историје

Зоран Аксић

Наставник историје

Зоран Ковачевић - Наставник верске наставе

Зоран Ковачевић

Наставник верске наставе

Зорица Перић - Васпитач

Зорица Перић

Васпитач

Зорица Стојановић - Учитељ

Зорица Стојановић

Учитељ

Иван В. Денић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Иван В. Денић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Иван Ж. Денић - Наставник технике и технологије

Иван Ж. Денић

Наставник технике и технологије

Ивица Аксић - Наставник географије

Ивица Аксић

Наставник географије

Јасмина Арсић - Наставник хемије

Јасмина Арсић

Наставник хемије

Јасмина Савић - Наставник руског језика

Јасмина Савић

Наставник руског језика

Јелена Мирковић - Наставник математике

Јелена Мирковић

Наставник математике

Јелена Станковић - Учитељ

Јелена Станковић

Учитељ

Јована Филиповић - Наставник грађанског васпитања

Јована Филиповић

Наставник грађанског васпитања

Косовка Пауновић - Наставник хемије

Косовка Пауновић

Наставник хемије

Лазар Аритоновић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Лазар Аритоновић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Лазар Митић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Лазар Митић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Лидија Костић-Филић - Наставник историје

Лидија Костић-Филић

Наставник историје

Љиљана Цуцкић - Васпитач

Љиљана Цуцкић

Васпитач

Љубинка Живковић - Наставник српског језика и књижевности

Љубинка Живковић

Наставник српског језика и књижевности

Љубица Цуцкић - Васпитач

Љубица Цуцкић

Васпитач

Маја Максимовић - Наставник српског језика и књижевности

Маја Максимовић

Наставник српског језика и књижевности

Маја Станковић - Наставник географије

Маја Станковић

Наставник географије

Марија Максимовић - Учитељ

Марија Максимовић

Учитељ

Марија Марјановић - Наставник руског језика

Марија Марјановић

Наставник руског језика

Марија Митровић - Наставник математике

Марија Митровић

Наставник математике

Марија Нојић - Наставник енглеског језика

Марија Нојић

Наставник енглеског језика

Марија Станковић - Наставник српског језика и књижевности

Марија Станковић

Наставник српског језика и књижевности

Марко Денић - Наставник физик

Марко Денић

Наставник физик

Марко Јовановић - Наставник српског језика и књижевности

Марко Јовановић

Наставник српског језика и књижевности

Марко Милосављевић - Наставник историје

Марко Милосављевић

Наставник историје

Марко Симић - Наставник технике и технологије, наставник од играчке до рачунара

Марко Симић

Наставник технике и технологије, наставник од играчке до рачунара

Марко Стајковић - Наставник физике

Марко Стајковић

Наставник физике

Марко Станковић - Наставник ликовне културе

Марко Станковић

Наставник ликовне културе

Милан Трајић - Наставник физичког и здравственог васпитања

Милан Трајић

Наставник физичког и здравственог васпитања

Милена Аврамовић - Наставник српског језика и књижевности

Милена Аврамовић

Наставник српског језика и књижевности

Милена Ђорђевић - Учитељ

Милена Ђорђевић

Учитељ

Милена Јовић Савић - Наставник биологије

Милена Јовић Савић

Наставник биологије

Милица Арсић - Учитељ

Милица Арсић

Учитељ

Милица Дејковић - Учитељ

Милица Дејковић

Учитељ

Милица Максимовић - Наставник биологије

Милица Максимовић

Наставник биологије

Милица Ризић - Наставник грађанског васпитања

Милица Ризић

Наставник грађанског васпитања

Милован Митић - Учитељ

Милован Митић

Учитељ

Милоје Весић - Наставник српског језика и књижевности

Милоје Весић

Наставник српског језика и књижевности

Милош Ј. Станковић - Наставник информатике и рачунарства

Милош Ј. Станковић

Наставник информатике и рачунарства

Милош Митровић - Наставник физике

Милош Митровић

Наставник физике

Милош Михајловић - Учитељ

Милош Михајловић

Учитељ

Милош Н. Станковић - Наставник математике

Милош Н. Станковић

Наставник математике

Милош С. Станковић - Наставник енглеског језика

Милош С. Станковић

Наставник енглеског језика

Милош Трајковић - Наставник математике

Милош Трајковић

Наставник математике

Милуника Џаклић - Наставник музичке културе

Милуника Џаклић

Наставник музичке културе

Миодраг Аксић - Наставник математике

Миодраг Аксић

Наставник математике

Миодраг Станковић - Учитељ

Миодраг Станковић

Учитељ

Немања Ковачевић - Наставник руског језика

Немања Ковачевић

Наставник руског језика

Ненад Арсић - Наставник технике и технологије

Ненад Арсић

Наставник технике и технологије

Перица Јовић - Наставник технике и технологије

Перица Јовић

Наставник технике и технологије

Предраг Костић - Наставник географије

Предраг Костић

Наставник географије

Ружа Марковић - Учитељ

Ружа Марковић

Учитељ

Сања Станојковић - Наставник математике

Сања Станојковић

Наставник математике

Сермина Демири - Наставник ромског језика

Сермина Демири

Наставник ромског језика

Силвана Петровић - Наставник руског језика; наставник информатике и рачунарства

Силвана Петровић

Наставник руског језика; наставник информатике и рачунарства

Слађан Јаћимовић - Наставник географије

Слађан Јаћимовић

Наставник географије

Слободан Ђокић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Слободан Ђокић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Снежана Максимовић - Учитељ

Снежана Максимовић

Учитељ

Снежана Стевић - Наставник грађанског васпитања

Снежана Стевић

Наставник грађанског васпитања

Соња Јовчић - Наставник математике

Соња Јовчић

Наставник математике

Стефан Ковачевић - Наставник биологије

Стефан Ковачевић

Наставник биологије

Стефан Станојковић - Наставник грађанског васпитања

Стефан Станојковић

Наставник грађанског васпитања

Сулејман Сулејмани - Наставник ромског језика

Сулејман Сулејмани

Наставник ромског језика

Татјана Бујић - Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Татјана Бујић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности

Татјана Милосављевић - Наставник руског језика

Татјана Милосављевић

Наставник руског језика

Туркијан Круезију - Наставник ромског језика

Туркијан Круезију

Наставник ромског језика

Хусније Ћерими - Васпитач

Хусније Ћерими

Васпитач

Цветко Станојевић - Наставник енглеског језика

Цветко Станојевић

Наставник енглеског језика

Љиљана Цуцкић

Љиљана Цуцкић

Васпитач


Врста стручне спреме: Специјалиста струковни васпитач
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 33
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драгица Станковић

Драгица Станковић

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 20
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Љубица Цуцкић

Љубица Цуцкић

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 19
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Гордана Павић

Гордана Павић

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 31
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зорица Перић

Зорица Перић

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 37
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Хусније Ћерими

Хусније Ћерими

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 16
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Алтана Синани

Алтана Синани

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 37
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милован Митић

Милован Митић

Учитељ


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 36
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Бојан Савић

Бојан Савић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 15
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ружа Марковић

Ружа Марковић

Учитељ


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 39
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Миодраг Станковић

Миодраг Станковић

Учитељ


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 36
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Данијела Николић

Данијела Николић

Учитељ


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 21
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Јелена Станковић

Јелена Станковић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Снежана Максимовић

Снежана Максимовић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 31
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милица Дејковић

Милица Дејковић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зорица Стојановић

Зорица Стојановић

Учитељ


Врста стручне спреме: Мастер учитељ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 13
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драгана Петковић-Симијоновић

Драгана Петковић-Симијоновић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Дипломирани професор српског језика и књижњвности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 11
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марија Станковић

Марија Станковић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Дипломирани професор српског језика и књижњвности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 7
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Љубинка Живковић

Љубинка Живковић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Дипломирани професор српског језика и књижњвности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 14
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Жаклина Милић

Жаклина Милић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 19
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Маја Максимовић

Маја Максимовић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Мастер професор језика и књижевности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Милоје Весић

Милоје Весић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Наставник српског језика и књижевности
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 34
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милена Аврамовић

Милена Аврамовић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Дипломирани учитељ
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марко Јовановић

Марко Јовановић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Мастер професор језика и књижњвности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 6
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драган Савић

Драган Савић

Наставник српског језика и књижевности


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 34
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Будимка Живић

Будимка Живић

Наставник српског језика и књижевности; наставник ликовне културе


Врста стручне спреме: Наставник разредне наставе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 41
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Соња Јовчић

Соња Јовчић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Наставник математике
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 31
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сања Станојковић

Сања Станојковић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Дипломирани математичар
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош Н. Станковић

Милош Н. Станковић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Дипломирани економиста
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 12
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Јелена Мирковић

Јелена Мирковић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Мастер математичар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 3
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марија Митровић

Марија Митровић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 11
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Миодраг Аксић

Миодраг Аксић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Дипломирани инжењер електротехнике
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 4
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош Трајковић

Милош Трајковић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Дипломирани информатичар
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Добривоје Јаћимовић

Добривоје Јаћимовић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Виша машинска
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 33
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Александар Стајковић

Александар Стајковић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Дипломирани економиста
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Дејан Петровић

Дејан Петровић

Наставник математике


Врста стручне спреме: Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 2
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош Митровић

Милош Митровић

Наставник физике


Врста стручне спреме: Дипломирани професор физике
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 7
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Душан Савић

Душан Савић

Наставник физике


Врста стручне спреме: Дипломирани професор физике
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 8
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марко Стајковић

Марко Стајковић

Наставник физике


Врста стручне спреме: Дипломирани инжењер заштите на раду
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Маја Станковић

Маја Станковић

Наставник географије


Врста стручне спреме: Дипломирани географ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 4
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Слађан Јаћимовић

Слађан Јаћимовић

Наставник географије


Врста стручне спреме: Дипломирани географ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 7
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Предраг Костић

Предраг Костић

Наставник географије


Врста стручне спреме: Дипломирани географ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 7
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Бојан Максимовић

Бојан Максимовић

Наставник географије


Врста стручне спреме: Дипломирани географ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 16
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ивица Аксић

Ивица Аксић

Наставник географије


Врста стручне спреме: Дипломирани географ
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 11
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Лидија Костић-Филић

Лидија Костић-Филић

Наставник историје


Врста стручне спреме: Дипломирани историчар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Бојана Перић

Бојана Перић

Наставник историје


Врста стручне спреме: Дипломирани историчар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 7
Лиценца: Да
Марко Милосављевић

Марко Милосављевић

Наставник историје


Врста стручне спреме: Дипломирани историчар
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драган Јовановић

Драган Јовановић

Наставник историје


Врста стручне спреме: Дипломирани историчар
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 4
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зоран Аксић

Зоран Аксић

Наставник историје


Врста стручне спреме: Дипломирани историчар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 9
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драган Станковић

Драган Станковић

Наставник историје; наставник чувари природе; наставник грађанског васпитања


Врста стручне спреме: Дипломирани историчар
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Дејан Станојевић

Дејан Станојевић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Дипломирани биолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 12
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Александра Савић

Александра Савић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Мастер биолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милица Максимовић

Милица Максимовић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Мастер биолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Милена Јовић Савић

Милена Јовић Савић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Стоматолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Цветко Станојевић

Цветко Станојевић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Професор енглеског језика
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 35
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Горан Станковић

Горан Станковић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Професор енглеског језика
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 11
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Горан Новићевић

Горан Новићевић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Професор енглеског језика
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 15
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош С. Станковић

Милош С. Станковић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме: Професор енглеског језика
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 3
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марија Марјановић

Марија Марјановић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Мастер професор језика и књижевности
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 6
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Татјана Милосављевић

Татјана Милосављевић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Васпитач предшколских установа
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 9
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драгана Јевтић

Драгана Јевтић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Дипломирани економиста
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 17
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Немања Ковачевић

Немања Ковачевић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Средња гимназија
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 3
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Горан Савић

Горан Савић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Виша пословна школа
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 12
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Јасмина Савић

Јасмина Савић

Наставник руског језика


Врста стручне спреме: Струковни васпитач
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 13
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Силвана Петровић

Силвана Петровић

Наставник руског језика; наставник информатике и рачунарства


Врста стручне спреме: Дипломирани економиста
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 7
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марко Станковић

Марко Станковић

Наставник ликовне културе


Врста стручне спреме: Дипломирани графички дизајнер
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Горан Михајловић

Горан Михајловић

Наставник ликовне културе


Врста стручне спреме: Мастер ликовни уметник
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 17
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Драгиша Џаклић

Драгиша Џаклић

Наставник музичке културе


Врста стручне спреме: Дипломирани музички педагог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 19
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милуника Џаклић

Милуника Џаклић

Наставник музичке културе


Врста стручне спреме: Дипломирани музички педагог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 21
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Живана Васић

Живана Васић

Наставник музичке културе


Врста стручне спреме: Васпитач предшколских установа
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 12
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Косовка Пауновић

Косовка Пауновић

Наставник хемије


Врста стручне спреме: Дипломирани хемичар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 19
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Александар Маринковић

Александар Маринковић

Наставник хемије


Врста стручне спреме: Дипломирани хемичар
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 18
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Јасмина Арсић

Јасмина Арсић

Наставник хемије


Врста стручне спреме:
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 6
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марко Денић

Марко Денић

Наставник физик


Врста стручне спреме: Дипломирани
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 5
Лиценца: Не
Звонимир Ђокић

Звонимир Ђокић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Професор техничког образовања
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 42
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Велибор Станојевић

Велибор Станојевић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Професор техничког образовања
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 15
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Марко Симић

Марко Симић

Наставник технике и технологије, наставник од играчке до рачунара


Врста стручне спреме: Дипломирани инжењер електротехнике
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 3
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Перица Јовић

Перица Јовић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Професор техничког образовања
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 16
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ненад Арсић

Ненад Арсић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Инжењер машинства
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 37
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Иван Ж. Денић

Иван Ж. Денић

Наставник технике и технологије


Врста стручне спреме: Професор техничког образовања
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 13
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Бобан Станковић

Бобан Станковић

Наставник технике и технологије; наставник информатике и рачунарства


Врста стручне спреме: Мастер информатичар; мастер инжењер информационих технологија; Дипломирани економиста
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 14
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Душан Трајковић

Душан Трајковић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 6
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Лазар Митић

Лазар Митић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Мастер професор физичког васпитања
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 3
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милан Трајић

Милан Трајић

Наставник физичког и здравственог васпитања


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 12
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Душан Аврамовић

Душан Аврамовић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Мастер професор физичког васпитања
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 3
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Иван В. Денић

Иван В. Денић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 12
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Татјана Бујић

Татјана Бујић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 4
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Лазар Аритоновић

Лазар Аритоновић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Професор физичке културе
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 8
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош Ј. Станковић

Милош Ј. Станковић

Наставник информатике и рачунарства


Врста стручне спреме: Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 13
Лиценца: Да
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милена Ђорђевић

Милена Ђорђевић

Учитељ


Врста стручне спреме: Професор разредне наставе
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 9
Лиценца: Не
Милица Ризић

Милица Ризић

Наставник грађанског васпитања


Врста стручне спреме: Дипломирани комуниколог
Степен стручне спреме: VI
Радни стаж: 2
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Снежана Стевић

Снежана Стевић

Наставник грађанског васпитања


Врста стручне спреме: Дипломирани педагог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 12
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Стефан Станојковић

Стефан Станојковић

Наставник грађанског васпитања


Врста стручне спреме: Гимназија
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зоран Ковачевић

Зоран Ковачевић

Наставник верске наставе


Врста стручне спреме: Диплома Богословије
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 15
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сулејман Сулејмани

Сулејман Сулејмани

Наставник ромског језика


Врста стручне спреме: Пољопривредни техничар
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 34
Лиценца: Не
Туркијан Круезију

Туркијан Круезију

Наставник ромског језика


Врста стручне спреме: Пољопривредни техничар
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 12
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сермина Демири

Сермина Демири

Наставник ромског језика


Врста стручне спреме: Медицинска школа
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Слободан Ђокић

Слободан Ђокић

Наставник физичког и здравственог васпитања; наставник обавезних физичких активности


Врста стручне спреме: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 2
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Јована Филиповић

Јована Филиповић

Наставник грађанског васпитања


Врста стручне спреме: Дипломирани педагог
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Милош Михајловић

Милош Михајловић

Учитељ


Врста стручне спреме: Гимназија
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Вукан Томић

Вукан Томић

Наставник физичког и здравственог васпитања


Врста стручне спреме: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Стефан Ковачевић

Стефан Ковачевић

Наставник биологије


Врста стручне спреме: Дипломирани биолог
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 8
Лиценца: Не
Гордана Китановић

Гордана Китановић

Васпитач


Врста стручне спреме: Васпитач
Степен стручне спреме: VII
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Марија Максимовић

Марија Максимовић

Учитељ


Врста стручне спреме: Гимназија
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Милица Арсић

Милица Арсић

Учитељ


Врста стручне спреме: Медицинска школа
Степен стручне спреме: IV
Радни стаж: 1
Лиценца: Не
Марија Нојић

Марија Нојић

Наставник енглеског језика


Врста стручне спреме:
Степен стручне спреме:
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Далибор Којић

Далибор Којић

Наставник верске наставе


Врста стручне спреме:
Степен стручне спреме:
Радни стаж: 0
Лиценца: Не
Бојана Москић

Бојана Москић

Наставник верске наставе


Врста стручне спреме:
Степен стручне спреме:
Радни стаж: 0
Лиценца: Не