Укратко о школи
Основна школа основана је као гњиланска српска школа око 1830. год. Седиште школе је до 1999. год. било у Гњилану, а након ратних дешавања измештено је у Шилову. Матична школска зграда у Шилову је изграђена 2001. год. из средства Министарства просвете Републике Србије.
Фотографије и снимци
Контакт информације
open

Смотра рецитатора "Песниче народа мог" 2017.

 Почетак / Активности / Такмичења / Смотра рецитатора "Песниче народа мог" 2017.
Смотра рецитатора "Песниче народа мог" 2017.

Смотра рецитатора "Песниче народа мог" 2017.

Смотра рецитатора у гњиланском региону има дугу традицију. Осамдесетих и деведесетих организовање смотре спадало је у активности домова култура, школа и Културно-просветне заједнице. Неколико задњих година, опстанак ове значајне манифестације зависи од залагања ОШ „Вук Караџић“ Гњилане-Шилово, КПЦ „Божидар Митровић Шандор“ Шилово, неколико појединаца ентузијаста и делом Школске управе у Ранилугу.

Сматрамо да се овој културној манифестацији треба посветити већа пажња на свим нивоима: школском, општинском, окружном и републичком.

Као и раније, и ове године, одржавање Општинске смотре ће се одвијати у школи у Гњилану код цркве (за Општину Гњилане) у четвртак 30. марта 2017. године, одржавање Окружне смотре се планира у просторијама КПЦ „Божидар Митровић Шандор“ у Шилову 06. марта 2017. године, а Републичка смотра се традиционално одржава у Ваљеву, а ове године ће бити 19. маја 2017. године.

 

Циљеви смотре су:
• да развија код деце осећања за основне етичке и естетичке норме које садржи поезија;
• да младе упућује у сложене садржаје поезије која настоји да одгонетне смисао живота и обухвата свеукупно људско искуство;
• култивисање говорног израза и развијање хуманије комуникације међу људима;
• неговање и очување свог матерњег језика као основног обележја националног идентитета и
• неговање културе говора јавног сценског наступа.

 

Финансирање Смотре треба да преузму органи друштвене заједнице, зависно од нивао: школски, општински, окружни.

Право учешћа на смотри имају рецитатори који су претходно прошли нижи ниво такмичења: школски, општински, окружни.

 

На свим нивоима такмичења постоје три категорије:
1. Млађи узраст (ученици од првог до четвртог разреда основне школе);
2. Средњи узраст (ученици од петог до осмог разреда основне школе) и
3. Старији узраст (средњошколци, студенти и др.).

 

Критеријуми по којима Оцењивачка комисија (односно селектори на нижим нивоима) вреднују рецитаторе на свим нивоима такмичења су јединствени за сва три узраста (млађи, средњи, старији) и садрже:
1. Избор песме примерен узрасту и полу рецитатора;
2. Правилну акцентуацију и дикцију;
3. Остваривање мисаоно емотивних садржаја песме и
4. Природност, изражајност и сугестивност рецитовања.

 

Рецитатори говоре по једну песму, исту на свим нивоима такмичења. Избор песме је слободан. Предлажемо да се више пажње посвети песницима из покрајине и Косовског Поморавља. Песма се говори напамет и може трајати највише три минута за млађи (за ученике од првог до четвртог разреда основне школе) и средњи узраст (за ученике од петог до осмог разреда основне школе, а четири минута за старији узраст (за средњошколце и студенте).

За учешће на школском нивоу могу се пријавити сви ученици који желе да се такмиче а од њих се селектују по три најбоља рецитатора по узрасту која се пласирају на Општинско такмичење. Такође, на окружно такмичење из сваке општине (Гњилане, Кос. Каменица, Витина и Ново Брдо) иду по три најбоља рецитатора по узрасту. На Републичко такмичење иде по један најбољи рецитатор.

Молимо вас, за долазак на Општинско и Окружно такмичење да рецитатори са собом донесу пријаву за такмичење која се налази у прилогу на одговарајућем обрасцу.

Организатор треба да у сарадњи са школама обезбеди присуство заинтересоване публике и да на одговарајући начин рекламира смотру и обезбеди присуство средства јавног информисања.

Селектори на Општинској и Окружној смотри и нижим нивоима такмичења, морају бити стручна лица: професори језика и књижевности, књижевници, глумци, глумци аматери и сл., а организовање семинара на тему сценског говора који би одржао неки стручњак из те области, уз учешће ученика и педагога, у многоме би поспешило квалитет наших такмичара на Републичкој смотри.

Преузмите ОБАВЕШТЕЊА овде!У Гњилану, марта 2017. године.

Историјат школе

Основна школа основана је као гњиланска српска школа око 1830. год. Седиште школе је до 1999. год. било у Гњилану, а након ратних дешавања измештено је у Шилову. Матична школска зграда у Шилову је изграђена 2001. год. из средства Министарства просвете Републике Србије.


Прочитај више...

Flickr Photos